Esta web utiliza cookies. Si continuas navegando estás aceptando el uso de las mismas
Búsqueda del término Gassós, Dolors.


ATLES BASIC D'EXPLORACIONS I DESCOBERTES
Autor:
08/08/2017
Aquest atles pretén sintetitzar els avenços científics, tècnics o culturals, com també els descobriments geogràfics que han influït d'una manera decisiva en l'evolució de la humanitat. No es tracta tant de complaure's en el progrés científic o geogràfic com d'analitzar la incidencia d'aquests èxits a cada moment històric i la seva influencia en el ...
ATLAS BASICO DE EXPLORACIONES Y DESCUBRIMIENTOS
Autor:
15/10/2012
Este atlas pretende sintetizar los avances científicos, técnicos y culturales, así como los descubrimientos geográficos que han repercutido de una manera decisiva en la evolución de la humanidad. No se trata tanto de complacerse en el progreso científico o geográfico como de analizar la incidencia de esos logros en cada momento histórico y su influ...