Esta web utiliza cookies. Si continuas navegando estás aceptando el uso de las mismas
Búsqueda del término Tola, José.Infiesta, Eva.


ATLES BASIC D'ECOLOGIA
Autor:
23/07/2018
L'objectiu d'aquesta obra és proporcionar al lector, tant per a l'escolar com para el que realitza una consulta esporàdica, un complet i atractiu panorama de l'ecologia, la ciència que estudia la interacció dels animals i les plantes amb el mitjà en el qual viuen. Es dóna una especial importància a l'ecologia pràctica, això és, a la influència de l...
ATLES BASIC DE ZOOLOGIA
Autor:
08/08/2017
L'objectiu d'aquesta obra és proporcionar al lector, tant per a l'escolar com per el que realitza una consulta esporàdica, un complet i atractiu panorama de la fauna del nostre planeta, amb il·lustracions de gran claredat i precisió, acompanyades d'unes breus notes sobre la seva fisiologia, organització i comportament que fan més comprensibles els ...
ATLAS BASICO DE ECOLOGIA
Autor:
15/10/2012
El objetivo de esta obra es proporcionar al lector, tanto para el escolar como para el que realiza una consulta esporádica, un completo y atractivo panorama de la ecología, la ciencia que estudia la interacción de los animales y las plantas con el medio en el que viven. Se da una especial importancia a la ecología práctica, esto es, a la influencia...
ATLES BASIC DE L'AIGUA
Autor:
01/05/2008
Aquest atles pretén explicar què és l'aigua, com circula pel nostre planeta, les diverses formes que adopta en la seva presentació i quina influència té sobre el desenvolupament dels éssers vius. A més de constituir un recurs imprescindible de la nostra vida quotidiana, l'aigua té multitud d'aplicacions, des de produir energia a ser un mitjà de tra...
ATLAS BASICO DE AGUA
Autor:
01/05/2008
Este atlas pretende explicar qué es el agua, cómo circula por nuestro planeta, las diversas formas que adopta en su presentación y qué influencia tiene sobre el desarrollo de los seres vivos. Además de constituir un recurso imprescindible de nuestra vida cotidiana, el agua tiene multitud de aplicaciones, desde producir energía a ser un medio de tra...
ATLES BASIC DE BIOLOGIA
Autor:
01/08/2007
L'objectiu d'aquesta obra és proporcionar al lector, tant per a l'escolar com per el que realitza una consulta esporàdica, un complet i atractiu panorama de les extraordinàries manifestacions de la vida, amb il·lustracions de gran claredat i precisió, acompanyades d'unes breus notes sobre l'origen, el desenvolupament i el funcionament dels éssers v...